سازمان توسعه اجتماعی و انسجام ملی

 • ایجاد و تاسیس صندوق و مؤسسات مالی و اعتباری به منظور توسعه فعالیت در حوزه سرمایه  هماهنگی و عقد قرار داد ار از تسهیلات مضاعف به جامعه تحت پوشش از طریق بانکها و موسسات مالی و اعتباری
 • تهیه و توزیع امکانات و اقلام معیشتی و رفاهی برای جامعه هدف نظیر سبد کالا و سایر نیازمندی های آنان
 • کمک به تامین مسکن از طریق اعطای تسهیلات قرض الحسنه و یا مشارکت در ساخت و تولید و تکمیل واحد های مسکونی برای مردم.
 • تولید مسکن ارزان قیمت  برای اقشار و گروهای کم درآمد ؛ جوانان و افراد نیازمند جامعه
 •  تشویق و حمایت از ازدواج جوانمان و کمک به تحکیم خانواده ها
 • برنامه ریزی به منظور گسترش فعالیتهای مربوط به حوزه اجتماعی جوانان
 • ایجاد و توسعه اشتغال مولد از طریق حمایت های مالی و فکری یا تامین ابزار کار به منظور خود اتکائی افراد و خانواده ها با گسترش تعاونیها و بنگاههای کوچک و زود بازده
 • کاریابی و جذب نان آور خانواده ها در مشاغل گوناگون و بازار کار از طریق همکاری با دولت.
 • کمک در امر تامین دارو و تجهیزات پزشکی و پیرا پزشکی برای افراد نیازمند جامعه هدف.
 • ایجاد و توسعه مراکز درمانی و بیمارستانی در سطح تهران و استان ها  از طریق جذب کمک های مردمی و مشارکت اشخاص و متخصصان ذیربط و اداره آنها.
 •  ارائه خدمات درمانی و توانبخشی برای جامعه هدف از طریق درمانگاه های تحت پوشش یا طرف
 • قرار داد و مشارکت دستگاه های ذیربط.
 • کمک به تأمین درمان بیماران خاص نظیر مصدومین شیمایی ، ضایعات نخائی و بهداشت روانی از طریق
 • داخل و خارج از کشور.
 • پیگیری مسائل و مشکلات درمانی و بهداشتی جامعه هدف از طریق مبادی ذیربط و دستگاه های اجرایی دولت و مجلس شورای اسلامی.
 • قبول هدایا کمکهای مردمی و ملی و مراکز عام المنفعه و هدایت آن در بخش کمکهای درمانی و توانبخشی و سلامت جامعه هدف
 • توسعه حیات تکمیلی صنعت بیمه در بین جامعه هدف.