سازمان جوانان و بانوان

 

 • تغییر نگرش جامعه کل نسبت به کارکردها و نقش های جوانان و بانوان
 • تقویت توانمندیها و استعدادهای بالقوه و بالفعل جوانان و بانوان بمنظور پذیرش مسئولیت های مدیریتی
 • تحکیم و تعالی بنیان های خانواده
 • مشارکت در برنامه های توسعه ملی – مردمی
 • تقویت هویت دینی و غرور ملی جوانان و بانوان بعنوان موتور محرکه و انگیزه و افشار به داشته هاو امید به آینده
 • برنامه ریزی دقیق و اصولی برای ترویج سنت حسنه ازدواج در بین جوانان
 •  ترویج والترام عملی نسبت به اندیشه های امام و رهبری در حوزه ازدواج جوانان
 • تهیه طرح ها و برنامه های مناسب و جذاب و برگزاری جشنهای ازدواج گروهی جوانان و ترویح آن در سطح کشور
 • ترویج برگزاری مراسم کم هزینه و تمسک به سیره معصومین علیهم السلام که رمز ماندگاری و نا گسستنی  پیوند ها ست
 • حمایت از تولیدات فرهنگی در حوزه ازدواج و با موضوع آن  گسترش ظرفیت های مردمی و افراد خیر در امر ازدواج
 •  گسترش مراکز مشاوره در حوزه ازدواج و تحکیم بنیان های خانواده
 • ارتقای کیفیت آموزش از نظر مبانی و محتوائی از طریق رسانه ها
 • طراحی سند حمایت از ازدواج جوانان در برنامه های اجتماعی و بخشی و بین بخشی و سازمانهای مردم نهاد