بررسی دنیای مدیریت فناوری اطلاعات.

بینش ما را در مورد تغییر مقررات و سایر موضوعات فنی بخوانید.

Tourism
توسعه گردشگری

سازمان توسعه گردشگری

گردشگری ، دردنیای امروز پررنگ ترین ملاک های پیشرفت و توسعه می باشد . این موضوع گستردگی بسیاری دارد . اما مهمترین نکته درباره ی آن ، برنامه ریزی درست در راستای زیرساخت ها و حفظ موارد موجود است . حمایت درست و به ...

0013
دسته بندی نشده

سازمان عمران و آبادانی و حمل و نقل :

مسکن و بازار مسکن ، از مهمترین شاخه های عمران و آبادانی محسوب میگردد . تولید و تامین مسکن مناسب که بتواند متناسب با درآمد و فرهنگ و نیاز مردم هر منطقه باشد ، موجب گسترش مشارکت و جذب همکاری از جانب مردم نیز خواه...

0012
توسعه دریا ، آب و هوا

سازمان دریا و آب و هوا ؛

فعالیت های دریایی و توسعه کسب و کار ها در این حوزه ، می تواند باعث رشد اقتصادی و اجتماعی آن منطقه و ساکنان آن گردد. ارائه ی تهسیلات و برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در راستای اهمیت دادن به استفاده از مناب...

imgix-391813-unsplash(1)
داستان های موفقیت

نانو سافت سرور های لینوکس خود را به دیتاسنتر آسیاتک منتقل کرد

این یک نوشته آزمایشی است تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته بتوانیم قسمت های مختلف سایت را تکمیل بکنیم تا شما بتوانید نمای کاملی از سایت را مشاهده کنید. اجازه دهید در همین فرصت کوتاه شما را با ناب وردپرس آ...

283-pai4685-jj-id-392158-jpeg(1)
داستان های موفقیت

ناب وردپرس | قالب و افرزونه ی وردپرس

این یک نوشته آزمایشی است تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته بتوانیم قسمت های مختلف سایت را تکمیل بکنیم تا شما بتوانید نمای کاملی از سایت را مشاهده کنید. اجازه دهید در همین فرصت کوتاه شما را با ناب وردپرس آ...

rawpixel-com-567026-unsplash(1)
خبرها و رویدادها

روابط اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت انسان

این یک نوشته آزمایشی است تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته بتوانیم قسمت های مختلف سایت را تکمیل بکنیم تا شما بتوانید نمای کاملی از سایت را مشاهده کنید. اجازه دهید در همین فرصت کوتاه شما را با ناب وردپرس آ...

john-schnobrich-520023-unsplash(1)
داستان های موفقیت

تکنولوژی های نانو سافت به کمک سلامتی می آید؟

این یک نوشته آزمایشی است تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته بتوانیم قسمت های مختلف سایت را تکمیل بکنیم تا شما بتوانید نمای کاملی از سایت را مشاهده کنید. اجازه دهید در همین فرصت کوتاه شما را با ناب وردپرس آ...

285-jir-60871-nam-eye-id-392451-jpeg(1)
داستان های موفقیت

با تکنولوژی های نانو سافت آپدیت باشید!

این یک نوشته آزمایشی است تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته بتوانیم قسمت های مختلف سایت را تکمیل بکنیم تا شما بتوانید نمای کاملی از سایت را مشاهده کنید. اجازه دهید در همین فرصت کوتاه شما را با ناب وردپرس آ...

reflection-of-three-men-PXDYH77(1)
راهنمایی سریع

صنعت آی تی چه کمک هایی به بشریت کرده است؟

این یک نوشته آزمایشی است تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته بتوانیم قسمت های مختلف سایت را تکمیل بکنیم تا شما بتوانید نمای کاملی از سایت را مشاهده کنید. اجازه دهید در همین فرصت کوتاه شما را با ناب وردپرس آ...

26-jj-t-05282_2-id-140411-jpeg(1)
خبرها و رویدادها

نانو سافت بهترین شرکت مشتری مدار !

این یک نوشته آزمایشی است تا ما بتوانیم با بهره گیری از این نوشته بتوانیم قسمت های مختلف سایت را تکمیل بکنیم تا شما بتوانید نمای کاملی از سایت را مشاهده کنید. اجازه دهید در همین فرصت کوتاه شما را با ناب وردپرس آ...