سازمان های مرکز توسعه

توسعه اجتماعی و انسجام ملی

سازمان ها

در سازمان توسعه اجتماعی و انسجام ملی چه میکنیم؟

یکی از رکن های مهم هر جامعه و نبض اقتصاد در هر جامعه ای ، ایجاد و توسعه زیرساخت های اقتصادی است. این مهم ، که شامل تاسیس و گسترش و برنامه ریزی میشود ، می تواند با ارائه ی تسهیلات و تامین افراد در حوزه اقلام ، قرض الحسنه ، ازدواج و رفع نیازمندی ها منجر به انسجام بیشتر و تحکیم بنیان خانواده می شود. برخی از مسئولیت های این سازمان به شرح زیر است :

  • ایجاد و تاسیس صندوق و موسسات مالی و اعتباری به منظور توسعه فعالیت در حوزه سرمایه
  • تهیه و توزیع امکانات و اقلام معیشتی و رفاهی برای جامعه هدف نظیر سبد کالا و سایر نیازمندی های آنان
  • تولید مسکن ارزان قیمت برای اقشار و گروه های کم درآمد ، جوانان و افراد نیازمند جامعه
  • تشویق و حمایت از ازدواج جوانان و کمک به تحکیم خانواده ها
  • برنامه ریزی به منظور گسترش فعالیت های مربوط به حوزه اجتماعی جوانان