سازمان توسعه فرهنگی و هنری

  • ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح کشور به منظور نهادینه شدن آن در جامعه
  • کمک به ترویج و معرفی شهدا و ایثارگران بعنوان قله نشین رفیع سعادت و نیکبختی در جامعه
  • ارائه خدمات فرهنگی و قرآنی به منظور تقویت معنویت و باورهای دینی مردم و جامعه
  •  اجرای برنامه های گسترش آموزش های قرآنی از مقدماتی تا سطوح عالی و تفسیر و حدیث برای جامعه هدف
  • حمایت از هنرمندان و اهل قلم و هنر خانواده بزرگ مرکز توسعه به منظور ارائه و خلق آثار فاخر و ماندگار
  • برگزاری نمایشگاه های عرضه آثار هنری در سطح کشور و خارج از کشور
  • برگزاری اردوهای یکروزه و چند روزه تربیتی – فرهنگی برای جوانان بصورت دانش آموزی، دانشجوئی ، طلاب حوزه های علمیه
  • اداره اردوگاه ها و مراکز فرهنگی و تفریحی و تفرجگاه های تحت پوشش
  •  ایجاد و توسعه مراکز فرهنگی و تفریحی به منظور اجرای برنامه های مربوط به اشغال اوقات فراغت و امور تربیتی جوانان و نوجوانان
  • تدوین و اجرای برنامه های مربوط به ترویج و تقویت مثبت اندیشی و خود یابی و خود باوری جوانان