سازمان عمران و آبادانی و حمل و نقل

 

  • تامین و تولید مسکن برای افراد گروه ها و اقشار کم درآمد و آسیب پذیر
  •  ارائه نظرات مشورتی به دستگاههای اجرائی در راستای توسعه تولید و تامین مسکن در قالب طرح ها برنامه های کم هزینه و متناسب با بودجه و امکانات ، فرهنگ مردم و در آمد خانوارها
  •  مطالعه و برسی متغیر های تاثیر گذار در کنترل نواسانات بازار مسکن جهت بهبود عرضه مسکن و عوامل تاثیر گذار در کوتاه مدت
  • ارائه راهکارهای مناسب به دولت بمنظور جلوگیری از شکل گیری حباب در بازار مسکن
  • ارائه طرح و برنامه اساسی برای ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا در این بخش
  •  جذب و گسترش مشارکتهای مردی در تولید مسکن ارزان قیمت
  • جذب و هدایت مشارکت های مردی در عمران و آبادنی مناطق کمتر توسه یافت و محروم