ما در سراسر جهان هستیم

با سه دفتر آماده به کار در سراسر جهان، می توانیم پایگاه داده یا سرویس پیام مناسبی برای شرکت و موسسه شما باشیم!

آمریکا

آدرس: آمریکا، شهر لس آنجلس، خیابان امیران، ساختمان تجاری نانو سافت، پلاک ۳۴۱

آمریکا

آلمان

آدرس: آلمان، خیابان آمستران، پلاک ۱۷۲، ساختمان نانو سافت

آلمان

روسیه

آدرس: روسیه، شهر مسکو، خیابان گیلورا، پلاک ۱۱ ساختمان ویرا

روسیه