سعید عبادی راد

مدتیست من شب ها با خیال آسوده میخوابم، دقیقا از زمانی که کارهام رو به شرکت نانو سافت سپردم. چون میدانم که این تیم تخصصی هست و میتوانند با تمام توان و با تمام دانش خود برای کسب و کار من زحمت بکشند.

سعید عبادی راد
مدیر شرکت راه سازی غرب