بررسی دنیای مدیریت فناوری اطلاعات.

بینش ما را در مورد تغییر مقررات و سایر موضوعات فنی بخوانید.

0013
عمران و آبادانی و حمل و نقل

سازمان عمران و آبادانی و حمل و نقل

مسکن و بازار مسکن ، از مهمترین شاخه های عمران و آبادانی محسوب میگردد . تولید و تامین مسکن مناسب که بتواند متناسب با درآمد و فرهنگ و نیاز مردم هر منطقه باشد ، موجب گسترش مشارکت و جذب همکاری از جانب مردم نیز خواه...

توسعه اجتماعی و انسجام ملی

سازمان توسعه اجتماعی و انسجام ملی

کارگروه های گروهی مردمی از ارکان مهمی است که در تمام حوزه های جامعه دارای نقش و اثرگذاری است . بنابراین توسعه بسیج ، توسعه تمام حوزه هاست . پس در این ارکان توسعه ی زیرساخت ها ، قوی کردن ارتباطات و توسعه حوزه ها...

environmental-protection-683437_1280_pixabay_free_non-commercial
توسعه حفاظت محیط زیست

سازمان توسعه حفاظت محیط زیست

محیط زیست از جمله موضوعات مهم در دنیای امروز است . در دنیای امروز ، جوامع پیشرفته نسبت به این موضوع حساسیت بالایی وجود دارد و یکی از مهمترین برنامه ریزی های خود را در این حوزه انجام می دهند . برنامه ریزی ها برا...

download (2)
سازمان جوانان و بانوان

سازمان جوانان و بانوان

در جوامع امروزی ، نگاه تازه ای به دو قشر جوانان و بانوان شده است . در این بین ، خانواده ، نقطه ی مشترکی ست که در برنامه ریزی دقیق و اصولی و ترویج نظرات صاحب نظران ، می تواند کمک کننده باشد . اهمیت به جوانان و ب...

توسعه فرهنگی، هنری و قرآنی

سازمان توسعه فرهنگی ، هنری و قرآنی

در مبحث فرهنگ ، ترویج و توسعه موارد هنری و مذهبی از ارکان مهم است . در راه این توسعه معرفی الگوهای دقیق در هر حوزه ، حمایت از افراد مشغول در این حوزه ها و اهمیت دادن به آثار می تواند با ایجاد حس دیده شدن در جام...

0020
توسعه کارآفرینان

توسعه کارآفرینان

کارآفرینی برابر با توسعه است. و این توسعه ، در بلند مدت نتایج دیگری مانند اشتغال افراد ، ورود سرمایه به بازار و رشد حوزه های مختلف را به دنبال دارد. این توسعه نیاز به برنامه ریزی داشته و می تواند از موارد کوچک ...

0018
توسعه ورزش و سلامت

سازمان توسعه ورزش و سلامت

درتوسعه ورزش و سلامت ، مبحث گسترش آن از اهمیت بالایی برخوردار است . تدوین طرح ها و برنامه های مختلف ورزشی ، برگزاری مسابقات مختلف و اهمیت به استعداد ها از مواردی مهمی است که می توان در راستای توسعه سلامت و ورزش...

0017
سازمان امور زیرساخت توسعه

سازمان امور زیرساخت توسعه

توسعه در تمام حوزه ها، برابر با پیشرفت می باشد. نکته ی مهم این است که هر توسعه ای در انواع حوزه ها ، نیاز به زیرساخت دارد . علاوه بر این توسعه نیاز به پشتوانه ی علمی دارد . بنابراین زیرساخت های اقتصادی ، اجتماع...

0016
توسعه ارتباطات بین الملل

سازمان توسعه ارتباطات بین الملل

ارتباطات شامل حوزه های مختلف می باشد که در این بین ، روابط بین الملل با هدف توسعه ی روابط ، گسترش نوع دوستی ، معرفی ارزش های ملی – اسلامی و حمایت از افراد ، به توسعه فرهنگی در حوزه ی ارتباطات می انجامد. ب...

0015
بهداشت و درمان

سازمان بهداشت و درمان

بهداشت و درمان نیاز اساسی همه ی افراد جامعه است . به همین دلیل ، ارائه خدمات ، کمک به تامین و حمایت های مختلف از حوزه ی درمان ، از معیار های مهم توسعه ی بهداشت و درمان است . در هر جامعه ای گروه هایی از بیماران ...